ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στην Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52561/26.08.2021 (ΦΕΚ Β 3954) περιλαμβάνονται οι «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» για το χρονικό διάστημα από τις 27 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00 έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Η πρόσθετη προϋπόθεση να διαγιγνώσκονται αρνητικοί σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR είτε με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), στα σημεία εισόδου της Χώρας, για όλους τους ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, εφόσον η είσοδός τους επιτρέπεται σύμφωνα με την συγκεκριμένη Κ.Υ.Α. επεκτείνεται και στους προερχόμενους από τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία και το Πακιστάν.

Από τον ανωτέρω υποχρεωτικό έλεγχο εξαιρούνται όσοι έχουν εμβολιαστεί ή φέρουν πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια Κ.Υ.Α. Ως προς τα κλιμάκια ελέγχου, την παραμονή σε χώρο της πύλης ελέγχου μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος του ελέγχου και τον υποχρεωτικό προσωρινό περιορισμό σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος του ελέγχου, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις της Κ.Υ.Α..

Previous Article Μέτρα προστασίας από τον COVID
Next Article Μέτρα προστασίας από τον Covid-19 για το χρονικό διάστημα 30/8 - 6/9/2021

RELATED ARTICLES