ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σε συνέχεια των πολλών επιστολών μας και των συζητήσεων που είχαμε μαζί σας για το σοβαρότατο θέμα της επιβίωσης του κλάδου των τουριστικών γραφείων στη διάρκεια της κρίσης του Covid-19, μέχρι να μπορέσει να επανέλθει κανονικά στην παραγωγική διαδικασία και να αποκτήσει ξανά έσοδα και ρευστότητα, θα θέλαμε να σας καταθέσουμε μία σύνοψη των μέτρων που θεωρούμε απολύτως απαραίτητα για την στήριξη των τουριστικών γραφείων στην πολύ δύσκολη αυτή συγκυρία, προκειμένου -ει δυνατόν- να μη χαθεί ούτε ένα από αυτά και ούτε μία θέση εργασίας.

Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να προβλεφθεί τόσο η χρονική διάρκεια όσο και το μέγεθος της υγειονομικής κρίσης. Ακόμη και αν η υγειονομική κρίση αντιμετωπιστεί με επιτυχία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο τουρισμός δεν είναι δυνατόν να ανακάμψει πλήρως πριν την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου του 2022. Δεδομένου ότι η οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων τουρισμού θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη μέχρι αυτό το χρονικό σημείο, δεν θα δημιουργούνται μεγάλες νέες οικονομικές υποχρεώσεις. Συνεπώς, το βάρος πέφτει κυρίως στη διαχείριση του οικονομικού βάρους των παρελθόντων ετών.

Θεωρούμε ότι όλα τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να διαρκέσουν μέχρι την επιστροφή του κλάδου μας σε μία μορφή κανονικότητας, αφού δεν είναι δυνατόν με μηδενικό κύκλο εργασιών να είμαστε συνεπείς σε οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί, σε ένα διαφορετικό όμως οικονομικό περιβάλλον. Είναι επιβεβλημένο, επίσης, να συμπεριληφθούν σε αυτά ακόμη και οι εποχικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εξαιρεθεί από όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα προτείνουμε:

Στήριξη ρευστότητας μέσω τραπεζικού συστήματος

 • Επιδότηση επιτοκίου ενήμερων δανείων και αναστολή πληρωμών χρεολυσίων για όλη τη διάρκεια της κρίσης. Αναδιάρθρωση δανείων (ενήμερων και μη), με επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής ίση με το διάστημα της κρίσης.
 • Χαμηλότοκα κεφάλαια κίνησης με περίοδο χάριτος έως 31/12/2021 και ελάχιστης 5ετούς διάρκειας.  Προτείνεται να καλύπτουν μέχρι 50% του κύκλου εργασιών του 2019 και να χορηγούνται με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου τουλάχιστον κατά 80%. Ουσιαστικά, μέσω αυτών θα καλύπτονται άμεσες υποχρεώσεις παγίων και λειτουργικών εξόδων, ιδιαίτερα αφού μόνο το μισθολογικό κόστος αποτελεί σημαντικό μέρος των δαπανών των επιχειρήσεων του κλάδου. Στόχος είναι η επανεκκίνηση των επιχειρήσεων μας την επόμενη ημέρα. Σε περίπτωση που τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιηθούν και για την αγορά παγίων και εξοπλισμού, να είναι δυνατή η σύνδεση τους με επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.
 • Αναστολή πληρωμής επιταγών, γραμματίων και δόσεων leasing για όλη την διάρκεια της κρίσης.

Εφορία – Ασφαλιστικά ταμεία

 • Αναδιάρθρωση, μέσω δόσεων, όλων των μη απολεσθεισών ρυθμίσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, σε 120 δόσεις. Θα πρέπει να προβλεφθεί η αναστολή των δόσεων μέχρι το τέλος της κρίσης.
 • Μετάπτωση όλων των ενεργών πάγιων ρυθμίσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία σε ευέλικτα προγράμματα δόσεων. Πρόβλεψη δυνατότητας ένταξης νέων τρεχουσών υποχρεώσεων σε ξεχωριστές πάγιες ρυθμίσεις με διαφορετική ταυτότητα πληρωμής, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων. Σε περίπτωση απώλειάς τους, να υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστούν εκ νέου.

Στήριξη απασχόλησης και λειτουργικού κόστους

 • Επιδότηση απασχόλησης, με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για όλη τη διάρκεια της κρίσης. Θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση ευέλικτων μορφών εργασίας ή/και μειωμένου ωραρίου, ώστε να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Ειδικά για τους εποχικούς εργαζόμενους θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες αναπροσαρμογές στους κανόνες πρόσληψής τους και επανένταξής τους σε προγράμματα ανεργίας.
 • Ενοίκια και επιδότηση αυτών κατά 80% μέχρι 31/12/2021.

Ανταγωνιστικότητα του κλάδου

 • Όσον αφορά τα voucher που προβλέφθηκαν με την ΠΝΠ της 13.04.2020, αντί άμεσης επιστροφής χρημάτων, για οργανωμένα ταξίδια, αεροπορικές και ξενοδοχειακές κρατήσεις/προκαταβολές κλπ., που ακυρώθηκαν από 25/02/2020: Δημιουργία συστήματος εγγυήσεων των vouchers σε περίπτωση μη εκτέλεσης τους. Με την επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας είναι επιβεβλημένο να υπάρξει επανασχεδιασμός του συστήματος εγγυοδοσιών τουριστικών υπηρεσιών, με την ύπαρξη τριών πυλώνων εγγύησης. Θα ακολουθήσει σχετική πρόταση από τον φορέα μας.
 • Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στον τουρισμό στον μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή.
 • Προκήρυξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ για ανανέωση παγίων, εξοπλισμού και οργάνωση των επιχειρήσεων μας σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί αειφόρου, βιώσιμης και καινοτόμου ανάπτυξης. Θα ήταν φρόνιμο να ενταχθούν και δαπάνες που έχουν γίνει πριν την ημερομηνία της προκήρυξης, εφόσον εντάσσονται στο ίδιο συνεκτικό επενδυτικό σχέδιο.
 • Κίνητρα για συγχωνεύσεις εταιριών.
 • Ασφάλιση πελατών και επιχειρήσεων λόγω Covid19.

Προβολή και στήριξη της ζήτησης

 • Δημιουργία προγραμμάτων επιδότησης τουρισμού και ένταξη σε αυτά των τουριστικών πακέτων και της κρουαζιέρας. Σε αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να ενταχθούν και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με φορείς τουριστικών γραφείων άλλων χωρών.
 • Δημιουργία κινήτρων για εισερχόμενο τουρισμό από χώρες που, χρονικά, είναι έτοιμες άμεσα να ταξιδέψουν, ανάλογα με τις συνθήκες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα επικρατήσουν. Επειδή είναι πιθανό η οδική πρόσβαση να είναι ευκολότερη προς την χώρα μας, η στόχευση θα πρέπει να είναι και προς αυτές τις αγορές που είναι σε θέση να το υποστηρίξουν. Σε αυτό ιδιαίτερη θέση θα πρέπει να καταλαμβάνει η ενίσχυση εξειδικευμένων ως προς την Ελλάδα tour operator (Greece specialists), από την στιγμή που θα επιτρέπεται η μετακίνηση από τις χώρες τους (π.χ. coop, κοινή διαφήμιση κλπ.) Παράλληλα, επιδότηση πτήσεων αεροπορικών εταιριών – ειδικά όταν αυτές πραγματοποιούνται σε περιφερειακά αεροδρόμια.
 • Εκτεταμένο πρόγραμμα προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια του προορισμού. Σε αυτή το πρόγραμμα προβολής θα πρέπει να ενταχθούν εξατομικευμένες καμπάνιες και incentives χρηματοδότησης για τον κάθε προορισμό ξεχωριστά.  Για τη διαχείρισή τους θα πρέπει να δημιουργηθούν και τοπικοί οργανισμοί διαχείρισης προορισμών, που θα αποτελούνται από φορείς (ΟΤΑ, επιμελητήρια, φορείς ιδιωτών).
 • Δημιουργία ομάδας crisis management σε εθνικό επίπεδο, και παράλληλα δημιουργία ομάδων κρίσης σε τοπικό/ περιφερειακό επίπεδο όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιωτών.

Δημόσια Υγεία

 • Στήριξη των Κέντρων Υγείας σε μικρά νησιά και στην Περιφέρεια καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής  περιόδου, για την υποστήριξη των τουριστών, αλλά και των τοπικών πληθυσμών, εργαζομένων και εμπλεκομένων.

 

Previous Article Η ECTAA χαιρετίζει την ισχυρή υποστήριξη των Υπουργών Τουρισμού για μία ταχεία και αποτελεσματική ανάκαμψη του τουριστικού τομέα
Next Article ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΕΝΩΣΕΙΣ MΕΛΗ ΤΗΣ FedHATTA

RELATED ARTICLES