ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία διεκδικεί τη διόρθωση των παρακάτω ΚΥΑ που αφορούν και τον κλάδο των τουριστικών γραφείων.

 • Πρόβλημα με  ΚΥΑ για Αναστολές Εργασίας Μαρτίου 2021Όπως σας ενημερώσαμε σήμερα, εκδόθηκε η ΚΥΑ την 9500/322  για την «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021» (ΦΕΚ Β 821 / 02.03.2021).

  Όμως στις νέες προϋποθέσεις που αφορούν τις πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως αυτές του κλάδου μας (Κεφ Β’, άρθρο 1 παρ. 1) αναφέρεται ότι εντάσσονται οι επιχειρήσεις «οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ και έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019,…»

  Η Ομοσπονδία αντέδρασε άμεσα με επιστολή στην αρμόδια πολιτική ηγεσία  και ήδη έχουμε πληροφορίες ότι θα υπάρξει διορθωτική ανακοίνωση στην οποία κριτήριο θα είναι  μείωση του τζίρου του 2020 σε σχέση με το 2019 και όχι τα ανωτέρω.

 • «Συνεργασία»: Πρόβλημα ένταξης για Ιαν-Φεβρ 2021Κάποια τουριστικά γραφεία, (επιχειρήσεις έντονης εποχικότητας), αντιμετώπισαν πρόβλημα ένταξης στο μηχανισμό «Συνεργασία» για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2021, λόγω των αλλαγών που επέφερε η νέα Υπ’ αριθμ. οικ.3297/110 Τροποποίηση της υπ’  αρ. οικ. 23103/478/ 13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β΄ 2274), όπως ισχύει.» (ΦΕΚ Β΄240/25.01.2021).

  Συγκεκριμένα στην εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται ότι για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία ο Κύκλος εργασιών αναφοράς θα πρέπει να είναι: «Άθροισμα κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4)».

  Όμως τον Φεβρουάριο 2020, λόγω έντονης εποχικότητας, ο τζίρος κάποιων επιχειρήσεων είναι μηδενικός και άρα το σύστημα υπολογίζει κύκλο εργασιών 0, και δεν προκύπτει η απαιτούμενη (20%) μείωση του κύκλου εργασιών, επομένως οι συνάδελφοι δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

  Και για το εν λόγω θέμα προσπαθούμε να υπάρξει τροποποιητική ΚΥΑ που να διορθώνει το πρόβλημα.

Previous Article Nέες Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν και τα τουριστικά γραφεία
Next Article Διευκρινήσεις για Αναστολές Μαρτίου 2021

RELATED ARTICLES