Εχθές Κυριακή, 31.05.2020, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Νόμος 4690/2020, ο οποίος κυρώνει τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου της 13.04.2020 και 01.05.2020 και εισάγει «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις.

Η FedHATTA παρενέβη αμέσως με επιστολή της, ζητώντας διευκρινήσεις και διορθώσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

<< Διαβάζοντας τον ως άνω Ν. 4690/2020, και όσον αφορά τον βάναυσα πληγέντα από τις συνέπειες της πανδημίας του Covid-19 κλάδο των τουριστικών γραφείων, διαπιστώνουμε σημεία όχι ξεκάθαρα και διατάξεις όπου δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι αφορούν και τον συγκεκριμένο κλάδο. Σημειώνουμε ότι δεν πιστεύουμε πως είναι δυνατόν να μην περιλαμβάνεται ο κλάδος μας σε αυτές, δεδομένης της ιδιαίτερα δυσμενούς θέσης στην οποία έχει περιέλθει κατά την ζοφερή αυτή συγκυρία, όμως θεωρούμε υποχρέωσή μας να επισημάνουμε τα συγκεκριμένα σημεία, έτσι ώστε η συμπερίληψή του στις εν λόγω διατάξεις να μην παραληφθεί για κανένα λόγο.

Οι παρατηρήσεις μας αφορούν συγκεκριμένα:

 • Άρθρο 15: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών

  Προβλέπει την επέκταση της μείωσης του μισθώματος των επαγγελματικών  μισθώσεων κατά 40% έως και τον Αύγουστο 2020, διευκρινίζοντας ότι «με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος». Είναι απόλυτη ανάγκη ο κλάδος των τουριστικών γραφείων, που θα είναι από τους τελευταίους που θα επιστρέψουν στην κανονικότητα όταν οι συνέπειες της πανδημίας του Covid-19 θα έχουν εξαλειφθεί, να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε στην απόφαση αυτή.

 • Άρθρο 31: Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόληση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
  1. Δεν διευκρινίζεται αν θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ» πληττόμενες επιχειρήσεις που διατηρούν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους του προσωπικού τους και με ποιες προϋποθέσεις.
  2. Ζητάμε να συμπεριληφθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου των τουριστικών γραφείων στις προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του Ν. 4690/2020, έτσι ώστε να «υποχρεούνται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον πραγματοποιηθέντα μειωμένο χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά παρέκκλιση της περ. γ΄ της παρ. 3, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών». Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποστεί επίσης το βαρύτερο πλήγμα από τις συνέπειες της πανδημίας του Covid-19 και δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος που να δικαιολογεί διαφορετική μεταχείρισή τους ως προς το ζήτημα αυτό.
  3. Ζητάμε να ισχύσει και για τις επιχειρήσεις του κλάδου των τουριστικών γραφείων το μέτρο της «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ» μέχρι τις 31.12.2020, σύμφωνα με τη σχετική εξαίρεση της παραγράφου 5 του Ν. 4690/2020.
 • Άρθρο 37: Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020

  Αφορά την παράταση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31.07.2020.
  Και στην περίπτωση αυτή, το μέτρο θα ισχύσει βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Και στην περίπτωση αυτή, οι ΚΑΔ του κλάδου των τουριστικών γραφείων θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση.

 • Άρθρο 38: Παράταση της αναστολής προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου

  Η διάταξη προβλέπει την αναστολή για 60 ακόμη ημέρες της λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων συγκεκριμένων ΚΑΔ, που είχαν ήδη παραταθεί για 75 ημέρες, και παρατίθεται πίνακας των ΚΑΔ που αφορά η συγκεκριμένη ρύθμιση. Σε αυτόν δεν περιλαμβάνεται ο ΚΑΔ 4939 των τουριστικών λεωφορείων, ο οποίος είναι επίσης αναγκαίο να περιληφθεί, αφού και οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου ΚΑΔ είναι χωρίς αντικείμενο εργασίας (και κατά συνέπεια χωρίς εισόδημα) αυτή τη στιγμή, και είναι άγνωστο πότε αυτό θα αλλάξει.

  Επιπλέον, θα πρέπει να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή και τα αξιόγραφα τα οποία έχουν ημερομηνία έκδοσης ή ημερομηνία πληρωμής από 1/6 έως 31/7/2020, δεδομένου ότι η πραγματική ανάκαμψη στον τουρισμό θα αργήσει στην πραγματικότητα πολύ να έρθει, παρά τις σοβαρές προσπάθειες και τις ευχές όλων στον συγκεκριμένο τομέα.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι θεωρούμε σφάλμα το γεγονός ότι δεν έχουν περιληφθεί η Γαλλία, η Ισλανδία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ στις χώρες των οποίων οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν τη χώρα μας με το άνοιγμα των συνόρων, έστω και με δειγματοληπτικό έλεγχο στα αεροδρόμια. Στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε τόσο τον Covid-19 όσο την πλήρη καταστροφή που επαπειλείται για τον τουρισμό και την οικονομία μας.

Με δεδομένη την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος των τουριστικών γραφείων και των τουριστικών λεωφορείων λόγω των συνεπειών του Covid-19, για την οποία σας έχουμε ενημερώσει επανειλημμένως αναλυτικά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την ανακούφιση και τη στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, από την αρχή μέχρι το πραγματικό τέλος της κρίσης από την συγκεκριμένη πανδημία και τα αποτελέσματά της στην οικονομία.
Επιφυλασσόμαστε δε να επανέλθουμε με παρατηρήσεις και πιθανές προτάσεις για τροποποιήσεις, μόλις οι διατάξεις για τα εργασιακά θέματα γίνουν περισσότερο ξεκάθαρες.  >>

Για οποιεσδήποτε εξελίξεις, θα σας ενημερώνουμε καθώς θα προκύπτουν.

Previous Article Κοινοποίηση του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104)
Next Article ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΕΙΓΟΝ! ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ VOUCHER ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

RELATED ARTICLES