ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας FEDHATTA, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, συμμετείχε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, κατά την οποία ήταν προσκεκλημένοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς για να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης».

Ο κ. Τσιλίδης, υπεραμύνθηκε των διατάξεων που αφορούν τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων (προσβασιμότητα και ηλικία των συγκεκριμένων οχημάτων, δυνατότητα τοποθέτησης εμπορικών διαφημίσεων) και των διατάξεων που αφορούν τους ξεναγούς.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της FedHATTA εξέφρασε την ένστασή του για τη διάταξη που επιτρέπει οι εγγυητικές επιστολές των τουριστικών γραφείων να εκδίδονται, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα (που τις εκδίδουν σήμερα, έχοντας τα εχέγγυα για να το κάνουν), και από τις ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα, κάτι που θα δημιουργήσει αναστάτωση στην αγορά και θα παραβιάσει τους όρους ίσης μεταχείρισης τουριστικών γραφείων διαφορετικών μεγεθών και διαφορετικής οικονομικής επιφάνειας πλήττοντας την αξιοπιστία του επαγγέλματος.

Ο κ. Τσιλίδης επίσης αναφέρθηκε και σε άλλα επίμαχα άρθρα του νομοσχεδίου, τα οποία χρήζουν προσοχής.

– Μεγάλο πρόβλημα οι συναρμοδιότητες των υπουργείων

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόβλημα της συναρμοδιότητας διαφορετικών Υπουργείων, θέτοντας διαρκώς προσκόμματα σε θέματα νομοθετημένων λειτουργιών των τουριστικών γραφείων, που στην πραγματικότητα άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Τουρισμού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται πρόβλημα λειτουργίας των τουριστικών γραφείων. Έτσι δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων  με παρόμοια δικαιώματα, και διαιωνίζονται προβλήματα του κλάδου των τουριστικών γραφείων, που έχουν τεθεί στο Υπουργείο Τουρισμού, προς επίλυση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Previous Article To PCR 48ώρων για την είσοδο στην Ελλάδα δυναμιτίζει την τουριστική κίνηση των Χριστουγέννων
Next Article Δημοσίευση Απόφασης για την υποχρέωση αρνητικών τεστ για την είσοδο στην Ελλάδα 

RELATED ARTICLES