ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Όπως ενημερωθήκαμε από το υπ’ αρ. πρωτ. 50934/26.02.2021 σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λόγω της ανάγκης για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση της νόσου COVID-19, παρατείνεται από 01/01/2021 έως και 31/05/2021 η δυνατότητα που έχει παρασχεθεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων και τουριστικά τρένα να καταθέσουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των οχημάτων ιδιοκτησίας τους, εφαρμόζοντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 της Υ.Α. Φ.10035/2523/131/16 (ΦΕΚ Β 2896/12.09.2016).

Η προσωρινή ακινησία που έχει ήδη χορηγηθεί παρατείνεται επίσης από 01/01/2021 μέχρι 31/05/2021.

Η άρση της προσωρινής ακινησίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε προγενέστερο χρόνο, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις για την κυκλοφορία του οχήματος.

Previous Article Μόνο έτσι θα διασωθεί ο ελληνικός τουρισμός το 2021 – 4 άξονες δράσης ως προϋπόθεση της επιτυχίας
Next Article Άρθρα του νέου Ν. 4781/2021 (ΦΕΚ Α 31/28.02.2021) που ενδιαφέρουν και τα τουριστικά γραφεία

RELATED ARTICLES