ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με την υπ’ αρ. οικ. 13800/304/31.03.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 1256) παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 31/3/2021 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης κατά έναν (1) μήνα, για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην απόφαση.

Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

Previous Article Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσης Μαρτίου 2021 ρυθμίσεων στις Δ.Ο.Υ.
Next Article Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ 366/01.04.2021 - Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστρεπτέα προκαταβολή

RELATED ARTICLES