Με την υπ’ αρ. Α.1110/20.05.2021 (ΦΕΚ Β 2092) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Μαΐου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020 από τους αναγραφόμενους στον συνημμένο στην Απόφαση πίνακα.

Η συγκεκριμένη δόση Μαΐου θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί.

Previous Article Ταξίδι με πλοίο: Προϋποθέσεις και έγγραφα
Next Article ΚΥΑ με τα νέα μέτρα 24-31/5/2021 και με τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα 21-31/5/2021

RELATED ARTICLES