ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. Α.1096/27.04.2021 (ΦΕΚ Β 1728) «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)», προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας καταβολής της δόσης Απριλίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα και οι λεπτομέρειες που την αφορούν.

Previous Article Νέες Υπουργικές Αποφάσεις και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με ενδιαφέρον για τον κλάδο
Next Article Η FedHATTA στο 1o Διεθνές Φόρουμ της TÜRSAB

RELATED ARTICLES