Οι προσπάθειες της Ομοσπονδίας για τη ρύθμιση του προβλήματος με τα όρια ηλικίας των Τουριστικών Λεωφορείων είχαν αντίκρισμα καθώς με τον Νόμο 4850/05.11.2021 (Άρθρο 66)παρατείνεται προσωρινά το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.), ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) έως 31/12/2022.

Previous Article Θέσεις & παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας στα ΜΜΕ
Next Article Συνέδριο DRV - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

RELATED ARTICLES