ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι προσπάθειες της Ομοσπονδίας για τη ρύθμιση του προβλήματος με τα όρια ηλικίας των Τουριστικών Λεωφορείων είχαν αντίκρισμα καθώς με τον Νόμο 4850/05.11.2021 (Άρθρο 66)παρατείνεται προσωρινά το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.), ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) έως 31/12/2022.

Previous Article Παρουσίαση του EMTTAAS στο παγκόσμιο συνέδριο των Ενώσεων τουριστικών γραφείων στην Ισπανία
Next Article Συνέδριο DRV - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

RELATED ARTICLES