ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, εξέδωσε ανακοίνωση σχετιά με την κατ’ εξαίρεση αναστολής της ισχύος του ορίου ηλικίας κυκλοφορίας μεταξύ άλλων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης καθώς και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων έως την 31/12/2023.

Previous Article Επίλυση τεχνικού προβλήματος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ
Next Article Χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής από τουριστικά γραφεία   

RELATED ARTICLES