ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εκδόθηκε η  υπ’ αρ. πρωτ. οικ.17788/346/08.05.2020 Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με τα περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του Covid-19.

Η Πολιτεία, κατανοώντας το γεγονός ότι τα τουριστικά γραφεία δεν έχουν αντικείμενο εργασίας αυτή τη στιγμή, καθώς πτήσεις δεν πραγματοποιούνται, η μετάβαση στα νησιά απαγορεύεται, τα ξενοδοχεία είναι κλειστά και δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του κοινού ούτε σε όμορους νομούς, αλλά και το γεγονός ότι ο τουρισμός θα αργήσει πολύ να επανεκκινήσει κανονικά, εισάγει εξαίρεση για τους ΚΑΔ των τουριστικών γραφείων, αλλά και για εκείνους άλλων επιχειρήσεων που πλήττονται από τις συνέπειες του Covid-19, έτσι ώστε αυτά να μπορούν να διατηρήσουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, όχι μόνο σε ποσοστό μέχρι το 60% αυτών που έχει ήδη τεθεί σε αναστολή, όπως ισχύει για άλλους κλάδους, αλλά και μέχρι του συνόλου.

Θα βρείτε την εν λόγω Κ.Υ.Α. ΕΔΩ.

Στο Άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α.2 προβλέπεται η παραπάνω εξαίρεση, ενώ στο Παράρτημα περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ που αφορά η εξαίρεση.
Για διευκόλυνσή σας, έχουμε υπογραμμίσει με κίτρινο χρώμα όλα τα σημεία της ΚΥΑ που αφορούν και τα τουριστικά γραφεία, προκειμένου αυτά να την εφαρμόσουν σωστά.

Previous Article ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Next Article Τήρηση αποστάσεων στις επιχειρήσεις και στα οχήματα μεταφοράς επιβατών λόγω Covid-19

RELATED ARTICLES