ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το υπ’ αρ. 217880/14.05.2021 Έγγραφο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη εγκύκλιο για το θέμα, παρέχει οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των κλειστών Μουσείων από τις 14 Μαΐου 2021, με την ρητή επισήμανση ότι όλες οι οδηγίες τελούν υπό συνεχή επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, οι οδηγίες αφορούν:

α) Τον χώρο

· Θα πρέπει να υπολογιστεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επισκεπτών ανά χώρο, στο πλαίσιο τήρησης των απαιτούμενων αποστάσεων των δύο (2) μέτρων με ταυτόχρονη τήρηση του κανόνα ένα (1) άτομο ανά δεκαπέντε (15 τ.μ.) και να ληφθεί κάθε μέριμνα, έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση ατόμων σε μία αίθουσα/έναν χώρο του Μουσείου.

· Κάθε Μουσείο θα πρέπει να αξιολογήσει τις δυνατότητες διαχείρισης κοινού και να ορίσει τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα με ασφάλεια.

· Οι ομαδικές ξεναγήσεις επιτρέπονται εφόσον οι ομάδες δεν υπερβαίνουν τα οκτώ (8) άτομα, με την εξαίρεση των επισκέψεων τμημάτων σχολείων. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να λάβει χώρα ομαδική ξενάγηση με πάνω από ένα τμήμα σχολείου.

Κατά τις οργανωμένες ξεναγήσεις με ξεναγό, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.π.).

Παρέχονται, επίσης, οδηγίες για τον αερισμό των χώρων και την απολύμανσή τους, για την καθαριότητα και τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους υγιεινής των Μουσείων και για την τοποθέτηση απολυμαντικών μέσων (ατομικής υγιεινής και χώρων) και την προμήθεια και διάθεση ατομικών μέσων προστασίας, και για την προστασία των εργαζομένων.

Η λειτουργία εστιατορίων/café στους χώρους των Μουσείων διέπεται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους χώρους εστίασης  γενικότερα.

Η λειτουργία πωλητηρίων στους χώρους των Μουσείων διέπεται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους χώρους λιανεμπορίου γενικότερα.

Σε περίπτωση που υπάρχουν άλλοι χώροι με πιθανή συγκέντρωση κοινού (π.χ. ερμάρια, κοινόχρηστοι υπολογιστές κλπ.), θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως ουρά με αποστάσεις (εφόσον η δημιουργία ουράς δεν μπορεί να αποφευχθεί παρά την λήψη οργανωτικών μέτρων), γάντια στην περίπτωση υπολογιστών κ.ο.κ.

Όπου υπάρχουν ουρές, θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική σήμανση για την αναμονή των επισκεπτών. Γενικά, όμως, τα Μουσεία θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι ουρές να αποφεύγονται.

· Η χρήση ανελκυστήρων θα πρέπει να είναι περιορισμένη και η χρήση μάσκας εντός αυτών είναι υποχρεωτική.   

β) Τη ροή επισκεπτών

· Οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να φορούν μη ιατρική μάσκα και να χρησιμοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (70%).

· Οι επισκέπτες θα πρέπει να τηρούν αποστάσεις δύο (2) μέτρων.

· Κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρούνται ουρές με αποστάσεις δύο (2) μέτρων (εφόσον η δημιουργία ουράς δεν μπορεί να αποφευχθεί παρά την λήψη οργανωτικών μέτρων). Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί ως προς τη ροή του κοινού κατά την είσοδο και έξοδό τους από το Μουσείο. Προτείνεται διαχωρισμός διαδρομών και διάκριση εισόδου – εξόδου, καθώς και κίνηση επισκεπτών σε μονή διαδρομή όπου είναι εφικτό.

γ) Ως προς τα εισιτήρια, προτείνεται:

o Εκτεταμένη χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου για συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, με συγκεκριμένο όριο εισιτηρίων ανά ώρα, βάσει της δυναμικότητας κάθε Μουσείου.

o Ανέπαφος έλεγχος εισιτηρίων (με scanner).

o Τοποθέτηση χωρισμάτων σε ταμεία και γκισέ.

o Στα ταμεία θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση ουράς, αλλά στις όλως εξαιρετικές περιπτώσεις που τυχόν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις των δύο (2) μέτρων.

o Αποφυγή δυνατότητας αγοράς εισιτηρίων επιτόπου – επιθυμητή είναι η προαγορά.

o Ανέπαφες συναλλαγές όπου απαιτούνται (χρήση POS)

o Ειδική πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, ατόμων άνω των 65, εγκύων κλπ.

Previous Article Νέα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, που ισχύουν από τις 14 μέχρι τις 24/05/2021
Next Article Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα από τις 14 έως τις 24.05.2021

RELATED ARTICLES