ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο κλάδος των τουριστικών γραφείων έχει κουραστεί να διεκδικεί τα αυτονόητα, με αιτήματα που έχουν λογική και συνέπεια, και να μην εισακούγεται ποτέ για ζητήματα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι από καιρό λυμένα! Δεν γίνεται να είμαστε πάντοτε αυτοί που μένουν πίσω, ενώ η λογική δείχνει προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, και για τον λόγο αυτόν ζητάμε εδώ και τώρα:

 • Να αναθεωρηθεί άμεσα η πρόβλεψη του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27.06.2020, σύμφωνα με την οποία στα τουριστικά λεωφορεία εξακολουθεί να επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι ποσοστού εξήντα πέντε (65%) της πλήρους ικανότητάς τους. Ο περιορισμός αυτός δεν υφίσταται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον τουρισμό και στα τουριστικά γραφεία, τα οποία προσπαθούν να προσαρμόσουν τα γκρουπ των οργανωμένων ταξιδιών τους στον συγκεκριμένο κανόνα με σημαντική επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και χωρίς πραγματικό αντικειμενικό λόγο. Οι ταξιδιώτες που συμμετέχουν στο ίδιο οργανωμένο ταξίδι, αν δεν ταξιδεύουν όλοι μαζί με το ίδιο τουριστικό λεωφορείο, θα είναι πάντως μαζί σε όλες τις άλλες δραστηριότητες του ταξιδιού. Δεν εξασφαλίζεται επομένως η προστασία τους με την απαίτηση για πληρότητα μέχρι 65% του τουριστικού λεωφορείου, η οποία μάλιστα θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι τις 12 Ιουλίου 2020 και είναι άγνωστο προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί στη συνέχεια. Η επιτρεπτή πληρότητα πρέπει να επιστρέψει άμεσα στο 100% της ικανότητας των λεωφορείων.

  Για την επιτυχημένη επανεκκίνηση του τουρισμού της χώρας μας είναι ανάγκη να υπάρχει σταθερότητα και να είναι γνωστά εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά πρωτόκολλα και όλες οι απαιτήσεις της ελληνικής Πολιτείας για το θέμα, όπως αυτό συμβαίνει με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Δεν είναι αποδεκτό αυτά να αλλάζουν κάθε εβδομάδα ή κάθε δεκαπέντε ημέρες, με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες του τουρισμού να μη γνωρίζουν από πριν σε τι καθεστώς θα κληθούν να δουλέψουν για το κάθε οργανωμένο ταξίδι τους.

 • Με όμοιο τρόπο, να αναθεωρηθεί άμεσα η πρόβλεψη του άρθρου 5 της ως άνω Κ.Υ.Α, σύμφωνα με την οποία στα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό (mini van) των τουριστικών γραφείων μέχρι επτά (7) θέσεων επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών, πλέον του οδηγού, ενώ στα αντίστοιχα επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης με οδηγό οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων επιτρέπεται η μεταφορά πέντε (5) επιβατών, πλέον του οδηγού, και να επιτραπεί η κατά ποσοστό 100% πληρότητα των συγκεκριμένων οχημάτων. Και στην περίπτωση αυτή, τα άτομα που ταξιδεύουν μαζί και μετακινούνται με το mini van του τουριστικού γραφείου στο πλαίσιο του οργανωμένου ταξιδιού τους, είτε είναι οικογένεια είτε συγγενείς είτε φίλοι, θα είναι μαζί σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Συνεπώς, η πρόβλεψη αυτή δεν προστατεύει πραγματικά τους ταξιδιώτες, ενώ τους επιβαρύνει οικονομικά και δημιουργεί αντίστοιχα προβλήματα στα τουριστικά γραφεία, που πρέπει να διαχειριστούν την κατάσταση. Το γεγονός δε ότι και αυτή η πρόβλεψη υπόκειται σε αλλαγή μετά τις 12.07.2020, η οποία δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων, δημιουργεί προσκόμματα στην ομαλή μετάβαση του τουρισμού της χώρας μας σε μία -κατά το δυνατόν- κανονικότητα.
 • Να αρθούν άμεσα οι υπερβολικά αυστηροί κανόνες που ρυθμίζουν την προσέλευση των ομάδων επισκεπτών (γκρουπ) στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid-19. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ως άνω Κ.Υ.Α., οι ομάδες που μπορούν να εισέρχονται στα μουσεία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα οκτώ (8) άτομα, ενώ -αν και δεν αναφέρεται ανώτατος αριθμός ατόμων- οι ομάδες που επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους, κατά πληροφορίες, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δεκαπέντε (15) άτομα.

  Οι περιορισμοί αυτοί αποτελούν τεράστιο πρόβλημα, καθώς τα γκρουπ μεταφέρονται συνήθως με τουριστικά λεωφορεία και θα πρέπει, κανονικά, η δυνατότητα προσέλευσης των ατόμων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους να συμβαδίζει τουλάχιστον με την πληρότητα των λεωφορείων.

  Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει κάθε τουριστικό γραφείο είτε να απασχολήσει μεγαλύτερο αριθμό ξεναγών για να εξυπηρετήσει το γκρουπ, επιβαρυνόμενο έτσι με υψηλό επιπλέον κόστος, είτε να αυξήσει τη χρονική διάρκεια της εκδρομής, έτσι ώστε ο ξεναγός να επαναλάβει την ίδια ξενάγηση τόσες φορές όσες και οι ομάδες που θα έχουν διαμορφωθεί. Και αυτή η προσέγγιση αυξάνει το κόστος συμμετοχής για τους επισκέπτες, ενώ προκαλεί συνωστισμό στις εισόδους των μουσείων και των χώρων, καθώς οι διαμορφωμένες ομάδες θα πρέπει να αναμένουν την ολοκλήρωση όλων των ξεναγήσεων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο κίνδυνος λόγω του συγχρωτισμού.

  Έχουμε ήδη εκφράσει τους σχετικούς προβληματισμούς μας στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, εξηγώντας παράλληλα ότι οι Tour Operator του εξωτερικού έχουν καταστήσει σαφή την άρνησή τους να αυξήσουν το κόστος της κάθε εκδρομής, το οποίο ασφαλώς δεν είναι σε θέση να επιβαρυνθούν τα τουριστικά γραφεία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει άλλη επιλογή από το να αφαιρέσουν τις πολιτιστικές δραστηριότητες από τα προσφερόμενα προγράμματα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται (απώλεια εσόδων, δυσφήμηση της χώρας κ.ά.).
  Απάντηση δεν έχουμε πάρει μέχρι σήμερα. Και μας είναι ακατανόητο το να μην μπορούμε να λάβουμε μία υπεύθυνη απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ είμαστε ο κλάδος που διακινεί τον τουρισμό και που καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να τον επαναθέσει σε τροχιά μετά την πλήρη διακοπή του λόγω της πανδημίας του Covid-19.

 • Να καταργηθεί εντελώς η ηλικία απόσυρσης των είκοσι επτά (27) ετών για τα τουριστικά λεωφορεία (άρθρο 7 Ν. 711/1977) και να αυξηθεί σε δώδεκα (12) έτη, από επτά (7), εκείνη των επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό των τουριστικών γραφείων (περ. 3. στοιχ. γ της Υποπαραγράφου Η.2 του Ν. 4093/2012).

  Εκτός από το γεγονός ότι τα τουριστικά λεωφορεία, αυτή τη στιγμή, παραμένουν ακίνητα στη συντριπτική πλειοψηφία τους, καθώς δεν υπάρχει πραγματικό έργο γι’ αυτά και δεν θα υπάρξει πριν λήξει οριστικά το πρόβλημα της πανδημίας του Covid-19 και πριν αποσυρθούν όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας, γεγονός που δεν προσθέτει στην ταλαιπωρία και στην ηλικία τους, όταν θα ξεκινήσουν και πάλι να εργάζονται, το τουριστικό τους έργο δεν θα μπορέσει να φτάσει στη μέγιστη απόδοσή του πριν περάσουν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.

  Επιπλέον, ακόμη και όταν τα τουριστικά λεωφορεία θα βρίσκονται και πάλι κανονικά καθ’ οδόν, μετά την πρωτοφανή αυτή πλήρη διακοπή των εργασιών τους για τόσο εκτεταμένο χρονικό διάστημα, κανένα τουριστικό γραφείο δεν θα έχει διαθέσιμα κεφάλαια για να αγοράσει άλλα τουριστικά λεωφορεία ή/και για να προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες για την απόσυρση του ενός και την θέση σε κυκλοφορία του άλλου, πριν περάσει αρκετός καιρός πλήρους και καθημερινού έργου.

  Σε κάθε περίπτωση δε, η υποχρέωση απόσυρσης από την κυκλοφορία των τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, δεν έχει λογική.

  Υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας, όπου τα τουριστικά λεωφορεία δουλεύουν μόνο κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Αυτά τα οχήματα, μετά από 27 χρόνια, δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που βρίσκονται οχήματα που δουλεύουν πλήρως όλο το χρόνο. Είναι, στην πραγματικότητα, σαν να έχουν τη μισή ηλικία. Και για τα υπόλοιπα, όμως, η κατάστασή τους κατά τον κρίσιμο χρόνο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και μόνη η χρονολογική ηλικία τους δεν επαρκεί για τον οριστικό χαρακτηρισμό τους ως κατάλληλων ή ακατάλληλων για κυκλοφορία.

  Έρευνα που διεξήγαμε στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού οργάνου των Συνδέσμων Τουριστικών Γραφείων ECTAA κατέδειξε ότι σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει πρόβλεψη ανώτερης ηλικίας και απαγόρευση κυκλοφορίας μετά το όριο αυτό για τα τουριστικά λεωφορεία με παρόμοιο τρόπο. Υπάρχει η σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κάθε είδους Οδηγίες της που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την κυκλοφορία αυτής της κατηγορίας οχημάτων, υπάρχουν κανόνες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, υπάρχει η απαγόρευση εισόδου των λεωφορείων σε συγκεκριμένες πόλεις και ζώνες αν δεν πληρούν πολύ αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά τους εκπεμπόμενους ρύπους, και όλα αυτά θα καθορίσουν τελικά το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα μπορεί να εξακολουθήσει να κυκλοφορεί ένα τουριστικό λεωφορείο. Υπάρχουν επίσης τα δεδομένα της ίδιας της αγοράς και του ανταγωνισμού, που θα διαδραματίσουν έναν σοβαρό ρόλο στην τελική διαμόρφωση του χρόνου κυκλοφορίας ενός τουριστικού λεωφορείου, για παράδειγμα η προτίμηση των ταξιδιωτών να χρησιμοποιήσουν ένα νεώτερο και πιο σύγχρονο όχημα, αντί ένα παλαιότερο, που θα έχει λιγότερες ανέσεις. Πουθενά, όμως, δεν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, με βάση ένα μόνο -στην περίπτωσή μας το ηλικιακό- κριτήριο.

  Εφόσον το όχημα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε βέλτιστη κατάσταση από τεχνική άποψη, ώστε να μπορεί να περνά τους ελέγχους ΚΤΕΟ, πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί κανονικά.

  Είναι επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί πλέον η αναχρονιστική αυτή νομοθετική απαίτηση, όπως είναι αναγκαίο και να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντί να καταδικάζονται με τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Η επιδότηση για την απόκτηση νέων λεωφορείων είναι το μέτρο που, αντ’ αυτής, θα βοηθήσει στην επιχειρηματικότητα, την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και τον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος.

  Επιπλέον, τα τουριστικά γραφεία, ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, έχουν χάσει το σύνολο του έργου τους λόγω της πανδημίας του Covid-19 και θα εξακολουθήσουν να το χάνουν για αρκετό καιρό, μέχρι να καταστεί εφικτό να αποκατασταθεί και πάλι η ομαλότητα στην τουριστική αγορά.  Δεν είναι υπερβολικό συνεπώς το αίτημα να επιδοτηθεί από την Πολιτεία αυτό το έργο για όλο το χρονικό διάστημα που θα είναι μηδενικό, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

  Η επιμονή, επίσης, της σχετικής νομοθεσίας να κρατά τον χρόνο κυκλοφορίας των Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό στα επτά (7) χρόνια είναι τουλάχιστον παράλογη. Τα δώδεκα (12) χρόνια, ως χρόνος κυκλοφορίας των οχημάτων, όπως ισχύουν για τα οχήματα των γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων (rent-a-car), θα πρέπει να επεκταθούν σε όλα τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που πραγματοποιούν υπηρεσίες μεταφοράς, δηλαδή και σε εκείνα των τουριστικών γραφείων που μεταφέρουν ταξιδιώτες με voucher βάσει του προγράμματος του οργανωμένου ταξιδιού τους και στα εκμισθούμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό. Πιο νωρίς θα πρέπει να αποσύρονται μόνο τα οχήματα που έχουν υποστεί κάποια σοβαρή βλάβη, η οποία -σύμφωνα με το ΚΤΕΟ- τα καθιστά ακατάλληλα για κυκλοφορία.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας «FedHATTA», κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, καλεί, στην συγκεκριμένη δύσκολη συγκυρία και μετά από τόσο μακροχρόνια οικονομική κρίση, που ενισχύθηκε από την πρωτοφανή κατάσταση στην οποία έφερε τον τουρισμό παγκοσμίως η πανδημία του Covid-19, για την στήριξη με κάθε τρόπο του κλάδου των τουριστικών γραφείων, έτσι ώστε αυτός να καταφέρει μέχρι το τέλος να επιβιώσει.

Previous Article «Συν-Εργασία»: Διευκρινήσεις από το Υπ. Εργασίας
Next Article Οι Βρετανοί specialists tour operators προετοιμάζουν την επανεκκίνηση του τουρισμού με την Ελλάδα

RELATED ARTICLES