ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με το άρθρο 15 του Ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 219/25.11.2022) παρέχεται νέα σημαντική ανακούφιση για τα τουριστικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στις αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με αυτό, «ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), οι οποίες οφείλονται από τα γραφεία αυτά, ρυθμίζονται ως εξής:
α) Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., περιόδου απασχόλησης μέχρι την 30ή.6.2022, μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις της ίδιας ημερομηνίας, κεφαλαιοποιούνται.
β) Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για το χρονικό διάστημα από την 1η.7.2022 μέχρι και την 31η.5.2023, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών και άλλων προσαυξήσεων.

Οι λεπτομέρειες για την εξόφληση των συγκεκριμένων οφειλών περιέχονται στο ίδιο άρθρο.

Σύμφωνα με σχετικές διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Ομοσπονδία FedHATTA, η οποία από την αρχή της Ρωσο-ουκρανικής κρίσης ακούραστα εξακολουθεί να διεκδικεί μέτρα στήριξης για τα συγκεκριμένα τουριστικά γραφεία, αναμένεται και διάταξη για την στήριξη του δωδεκάμηνης απασχόλησης μόνιμου προσωπικού τους.

Previous Article iGreeceTravel - WTAAA 2022, Athens
Next Article WTAAA: Συνάντηση 5 ηπείρων στην Αθήνα για τον παγκόσμιο οργανωμένο τουρισμό – Η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων στα ταξίδια

RELATED ARTICLES