ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Σας κοινοποιούμε επιστολή της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών (Τμήμα Διεθνών Επιβατικών Μεταφορών) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα διέλευσης συνόρων στην Ουκρανία (eCherha), το οποίο εφαρμόζεται ήδη στα σημεία διέλευσης «Yahodup-Doghohusk» και «Ustyluh-Zosyn» και θα επεκταθεί και σε άλλα σημεία διέλευσης από την 1η Σεπτεμβρίου 2023.
Previous Article FedHATTA: Ανοίγουν οι αιτήσεις για τις Σχολές Ξεναγών
Next Article Νέοι κανονισμοί για τη ναύλωση γιωτ με ξένη σημαία στην Τουρκία

RELATED ARTICLES