Τροποποιήσεις που ενδιαφέρουν τα Τουριστικά Γραφεία και αφορούν: 

Ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα – Ξεναγούς

 Ο Νόμος 4549/2018  (το πρόσφατο Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών) περιέχει διατάξεις που επιφέρουν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες τροποποιήσεις σε δύο ζητήματα που αφορούν και ενδιαφέρουν άμεσα τον κλάδο μας, για τα οποία ο φορέας μας έχει δώσει μεγάλο και μακροχρόνιο αγώνα προκειμένου να επιτύχει την επίλυσή τους. Συγκεκριμένα:

1.Διοργάνωση εκδρομών και περιηγήσεων και με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα

 Με το άρθρο 44 του Ν. 4549/2018 τροποποιείται η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 393/1976, στο οποίο περιγράφεται το έργο που μπορούν να εκτελούν τα τουριστικά γραφεία.

Σύμφωνα με τη νέα διατύπωση, το έργο αυτό -μεταξύ των άλλων- περιλαμβάνει:

«α. Την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων που διοργανώνονται αποκλειστικά από τουριστικά γραφεία εντός ή εκτός χώρας με ιδιόκτητα ή μισθωμένα θαλάσσια, χερσαία ή αεροπορικά μεταφορικά μέσα.»

 Σύμφωνα και με την Αιτιολογική Έκθεση του σχεδίου νόμου, με αυτή τη διάταξη αποσαφηνίζεται ότι τα τουριστικά γραφεία μπορούν να διοργανώνουν εκδρομές και περιηγήσεις όχι μόνο με τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του Ν. 711/1977 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπως εσφαλμένα θεωρούνταν μέχρι τώρα, αλλά με κάθε είδους μεταφορικό μέσο (χερσαίο, πλωτό, εναέριο), ιδιόκτητο ή μισθωμένο, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, όπως ήταν ανέκαθεν η πραγματική πρόθεση του νομοθέτη. Στα μέσα αυτά, επομένως, συμπεριλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδιόκτητα, κάτι αυτονόητο, για το οποίο όμως χρειάστηκε να πολεμήσουμε πολύ προκειμένου να γίνει κατανοητό και δεκτό από την Πολιτεία ότι τα τουριστικά γραφεία, από την ίδια τη νομοθεσία που τα διέπει, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα ιδιόκτητα μεταφορικά τους μέσα και για την εκτέλεση των εκδρομών των ταξιδιωτών-πελατών τους, όπως αυτό προβλεπόταν στην πραγματικότητα από τη συγκεκριμένη διάταξη του Ν. 393/1976 ακόμη και πριν από τη σημερινή διευκρινιστική τροποποίησή της.

 

2. Παρακράτηση φόρου αμοιβής ξεναγών

Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια είχε προκύψει τεράστιο πρόβλημα με την παρακράτηση του φόρου αμοιβής των ξεναγών, καθώς η προηγούμενη νομοθεσία -μεταξύ άλλων- αξίωνε την αναγωγή του εισοδήματός τους σε ετήσιο προκειμένου να παρακρατηθεί ο φόρος, κάτι που -ειδικά στην περίπτωση των ξεναγών- είναι συχνά ανέφικτο να γίνει.

Η συγκεκριμένη διάταξη δημιούργησε πληθώρα προβλημάτων στα τουριστικά γραφεία, μεγάλη παραπληροφόρηση σχετικά με το ποσοστό της παρακράτησης και, βέβαια, τεράστια γραφειοκρατία στα λογιστήρια των επιχειρήσεών μας, δεδομένου ότι το ημερομίσθιο του ξεναγού κυμαίνεται ανάλογα με την ξενάγηση, τον χρόνο, τον τόπο και άλλους παράγοντες.

Από το 2013, που ίσχυσε η προηγούμενη νομοθεσία, δεν σταματήσαμε να σημειώνουμε το παράλογο της συγκεκριμένης διάταξης, και τώρα μπορούμε με ικανοποίηση και ανακούφιση να σας ενημερώσουμε ότι ο Ν. 4549/2018 επιλύει επιτέλους το θέμα, προβλέποντας στην παράγραφο 11 του άρθρου του 115 τα εξής:

«Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Ειδικά, στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%)”.»

Εκτός από τα παραπάνω,  παρακολουθούμε από πολύ κοντά το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού για τον «Θεματικό τουρισμό» και τις «Ειδικές μορφές τουρισμού», που είχε βγει πρόσφατα σε διαβούλευση και του οποίου εκκρεμεί η ψήφιση, έχουμε καταθέσει τις θέσεις μας σχετικά και ευελπιστούμε σύντομα να είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε και άλλα ευχάριστα νέα.

Επιπλέον, εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα Υπουργεία Ναυτιλίας, Οικονομικών, Πολιτισμού (και για την εφαρμογή του νέου συστήματος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου), Παιδείας, Εσωτερικών, Εργασίας και, ασφαλώς, Τουρισμού, για την επίλυση διαφόρων εκκρεμών θεμάτων που αφορούν τον κλάδο.

Εκμισθούμενα Mini Van με οδηγό στα νησιά

Με το άρθρο 130 του Ν. 4549/2018 προβλέπεται η προσθήκη στο άρθρο 219Α του Ν. 4512/2018 [με το οποίο μειώθηκε στις τρεις (3) ώρες η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης επιβατηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου με οδηγό, μέσω προκράτησης, που εκμισθώνεται από γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων (rent-a-c ar), εταιρείες ταξί ή τουριστικά γραφεία] δεύτερου και τρίτου εδαφίου, που προβλέπουν τα εξής:

«Ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην των νησιών Κρήτης και Εύβοιας, η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως ορίζεται σε μισή ώρα για την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το μήνα Αύγουστο.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, δύναται να καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.»

Previous Article GDPR - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-2ος Κύκλος
Next Article Στο «ΔΩΔΕΚΑ» το πρωτοποριακό Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κ. Κοτσανά

RELATED ARTICLES