ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 226/09.12.2022 ο Ν. 5000/2022 με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία – Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα», ο οποίος περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τον κλάδο που σας έχουμε ήδη ανακοινώσει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου αυτού:

  1. Παρατείνεται η ισχύς (από την 1.6.2020) έως και τις 30.6.2023 του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους [Άρθρο 10].
  2. Παρατείνεται η ισχύς των μειωμένων τελών κυκλοφορίας για τα τουριστικά λεωφορεία και για το έτος 2023, ανάλογα με τις θέσεις καθημένων που διαθέτουν:Κατηγορία Α’ – έως 40 θέσεις – 215€

    Κατηγορία Β’ – 41 και άνω θέσεις – 300 € [Άρθρο 16].

     

  3. Παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2024 οι διατάξεις του άρθρου 10 Ν. 2579/1998 ως προς τα οριζόμενα ποσά φόρου για κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης από επαχθή αίτια, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του. Οι διατάξεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τα τουριστικά λεωφορεία [Άρθρο 19].
Previous Article Φωτογραφικό υλικό Θεσσαλίας 2022: Ταξίδι γνωριμίας ECTAA
Next Article Φωτογραφικό υλικό των εκδηλώσεων του συνεδρίου WTAAA στην Αθήνα

RELATED ARTICLES