ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα για το χρονικό διάστημα 1-8/7/2021

Στην Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41221/01.07.2021 (ΦΕΚ Β 2878) περιλαμβάνονται οι «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» για το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι και τις 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00.

Στις χώρες που εξαιρούνται από την γενική απαγόρευση εισόδου των κατοίκων τους στην Ελλάδα προστέθηκαν οι: Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ιορδανία, Μολδαβία, Μπρουνέι και Κόσοβο (υπό προϋποθέσεις).


Μέτρα προστασίας από τον Covid-19 για το χρονικό διάστημα 5/7-12/7/2021

Στην  Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02.07.2021 (ΦΕΚ Β 2879)  προβλέπονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

Υπάρχουν αλλαγές στις επιτρεπτές πληρότητες, ως εξής:

  1. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, κλειστά μνημεία

Κλειστοί χώροι:

Επιτρέπονται επισκέψεις ομάδων έως δέκα (10) ατόμων (εκτός αν πρόκειται για οικογένειες ή συμβιούντες) ή έως είκοσι (20) ατόμων, εφόσον ο ξεναγός κατέχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.
Στη δεύτερη περίπτωση, τα άτομα που ακολουθούν ξεναγό οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την είσοδο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση αρνητικού PCR test που έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης ή βεβαίωση αρνητικού rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την ώρα ξενάγησης ή πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.
Η παραπάνω υποχρέωση αφορά και ανηλίκους από 12 ετών και άνω.

Ανοιχτοί (υπαίθριοι) χώροι:

Επιτρέπονται επισκέψεις ομάδων έως είκοσι (20) ατόμων (εκτός αν πρόκειται για οικογένειες ή συμβιούντες) ή έως σαράντα (40) ατόμων, εφόσον ο ξεναγός κατέχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.
Στη δεύτερη περίπτωση, ισχύουν για τους συμμετέχοντες στην ξενάγηση οι ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις.

  1. Μεταφορές

Η μέγιστη πληρότητα στα τουριστικά λεωφορεία και τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου παραμένει στο 85%.

Επιτρέπονται μέχρι πέντε (5) επιβάτες, πλέον του οδηγού, στα επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό (mini van) των τουριστικών γραφείων έως επτά (7) θέσεων.

Επιτρέπονται μέχρι επτά (7) επιβάτες, πλέον του οδηγού, στα επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό (mini van) των τουριστικών γραφείων έως εννέα (9) θέσεων.


  Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για Μάιο και Ιούνιο 2021

Στην Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Οικ. 45866/02.07.2021 (ΦΕΚ Β 2892) προβλέπονται οι όροι και η διαδικασία για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εποχικά εργαζόμενους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, οι οποίοι δεν επαναπροσλαμβάνονται και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη.
Η αποζημίωση αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021.

Previous Article Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», μέχρι τις 30.09.2021
Next Article ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

RELATED ARTICLES