ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 959 η Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Α.1051/11.03.2021, η οποία περιλαμβάνει τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 480 του Ν. 4781/2021 (ΦΕΚ Α 31) [βλ. σχετική ενημέρωσή μας της 01.03.2021] δικαιούνται αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και υπάγονται στις ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.
Previous Article Τηλεδιάσκεψη FedHATTA – ΚΙΝΑΛ για τον ελληνικό τουρισμό
Next Article Τα Κλασικά Λεωφορεία στην εργαλειοθήκη του ελληνικού τουρισμού

RELATED ARTICLES