ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
(Νέα Κ.Υ.Α.) 

Στην νέα Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 74077/27.11.2021 (ΦΕΚ Β 5491) «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», που εκδόθηκε  για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευσή της (27 Νοεμβρίου 2021) έως και τις 3 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00, προστέθηκαν νέες προϋποθέσεις για ταξιδιώτες από συγκεκριμένα κράτη, ως εξής:

Ειδικά οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, που προέρχονται από τα κράτη: Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνι, Ζάμπια και Μαλάουι εισέρχονται, εφόσον η είσοδός τους επιτρέπεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α., με τις πρόσθετες προϋποθέσεις:

α) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα (σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 της Κ.Υ.Α),

β) να διαγιγνώσκονται αρνητικοί σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR είτε με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), στα σημεία εισόδου της Χώρας,

γ) να υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για δέκα (10) ημέρες μετά την είσοδό τους στην ελληνική Επικράτεια. Ο περιορισμός της περ. γ) λήγει με τη διενέργεια αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου με τη μέθοδο PCR, τη δέκατη ημέρα του προσωρινού περιορισμού.

Previous Article Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα για το χρονικό διάστημα 26/11 - 03/12/2021
Next Article Ζωτική ανάγκη για στήριξη των τουριστικών γραφείων μέχρι και τον Ιούνιο του 2022

RELATED ARTICLES