Ζητείται η συμβολή σας!

Σύμφωνα με σχετική επιστολή του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, η Αρχή υλοποιεί ένα νέο έργο με τίτλο «Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», το οποίο αποκαλείται «byDesign».
Η υλοποίηση πραγματοποιείται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την Ελληνική
εταιρεία Πληροφορικής ‘ICT abovo ΙΚΕ’, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, και έχει ως σκοπό  την παροχή εξειδικευμένης καθοδήγησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με μία εργαλειοθήκη συμμόρφωσης, η οποία θα περιλαμβάνει απλά στη χρήση εργαλεία υποβοήθησης των εταιρειών και επαγγελματιών συνοδευόμενα από πρότυπα των
απαραίτητων εγγράφων, κατάλληλα προσαρμόσιμα σε κάθε επιχείρηση. Ο στόχος
είναι να απλουστευθεί η διαδικασία συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς τον Κανονισμό GDPR και να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό ορθές πρακτικές σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αυτές επεξεργάζονται.

Με δεδομένο ότι, για την υλοποίηση των ως άνω δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η κατά το
δυνατό ορθή αποτύπωση των συναφών πρακτικών που ήδη ακολουθούνται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας, η Αρχή έχει εκπονήσει ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν και τα τουριστικά γραφεία.

Θα βρείτε το ερωτηματολόγιο επιχειρήσεων και επαγγελματιών εδώ:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Businesses_byDesign2021
Εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης: 10-15 λεπτά.
Κάθε επιχείρηση ή επαγγελματίας συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο και η συμπλήρωσή του είναι ανώνυμη.

Σας συνιστούμε να το συμπληρώσετε, και ειδικά όσοι από εσάς έχετε ήδη συμμορφωθεί με τον Κανονισμό GDPR. Η εμπειρία σας θα συμβάλει στην διευκόλυνση όλων!

Η προθεσμία για την συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου είναι η Παρασκευή 29.01.2021.

Previous Article Χριστούγεννα 2020 και τουριστικά γραφεία. Οι Mάγοι με τα δώρα και ένα επερχόμενο déjà vu…
Next Article Τα εμβόλια θα επιτρέψουν σύντομα τα ταξίδια ξανά!

RELATED ARTICLES