ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επιτέλους, ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα ετών ολόκληρου του κλάδου των τουριστικών γραφείων ικανοποιείται!!

Με κοινή εγκύκλιο των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, που υπογράφηκε στις 07.05.2019, διευκρινίζεται επίσημα ότι η διοργάνωση σχολικών εκδρομών πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από αδειοδοτημένα και νομίμως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία και από κανένα άλλο είδος επιχείρησης.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων», στο έργο των τουριστικών γραφείων περιλαμβάνεται (περ. α) η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων που διοργανώνονται αποκλειστικά από τουριστικά γραφεία εντός ή εκτός χώρας με ιδιόκτητα ή μισθωμένα θαλάσσια, χερσαία ή αεροπορικά μεταφορικά μέσα.

Η περίπτωση αυτή α. της παραπάνω παρ. 2 διατυπώθηκε όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4549/2018, προκειμένου -σύμφωνα με την πρόθεση του νομοθέτη, όπως αποτυπώνεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση- να καταστεί σαφές ότι επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκδρομών και περιηγήσεων από τα τουριστικά γραφεία με κάθε είδους μεταφορικό μέσο (χερσαίο, πλωτό, εναέριο) δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν εκδρομές ή περιηγήσεις εκτελούνται με Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης (ΔΧΤΛ), ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 711/1977 «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων».

Προκειμένου να γίνονται ορθά οι σχετικοί έλεγχοι, για την εγκύκλιο έχουν ενημερωθεί όλες οι Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, όλες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού και η Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Previous Article Ο ΗΑΤΤΑ στηρίζει τις τουριστικές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου στην έκθεση ΤΑΞΙΔΙ 2019
Next Article Μόνο από τουριστικά γραφεία οι σχολικές εκδρομές 

RELATED ARTICLES