Επιτέλους, ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα ετών ολόκληρου του κλάδου των τουριστικών γραφείων ικανοποιείται!!

Με κοινή εγκύκλιο των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, που υπογράφηκε στις 07.05.2019, διευκρινίζεται επίσημα ότι η διοργάνωση σχολικών εκδρομών πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από αδειοδοτημένα και νομίμως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία και από κανένα άλλο είδος επιχείρησης.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων», στο έργο των τουριστικών γραφείων περιλαμβάνεται (περ. α) η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων που διοργανώνονται αποκλειστικά από τουριστικά γραφεία εντός ή εκτός χώρας με ιδιόκτητα ή μισθωμένα θαλάσσια, χερσαία ή αεροπορικά μεταφορικά μέσα.

Η περίπτωση αυτή α. της παραπάνω παρ. 2 διατυπώθηκε όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4549/2018, προκειμένου -σύμφωνα με την πρόθεση του νομοθέτη, όπως αποτυπώνεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση- να καταστεί σαφές ότι επιτρέπεται η πραγματοποίηση εκδρομών και περιηγήσεων από τα τουριστικά γραφεία με κάθε είδους μεταφορικό μέσο (χερσαίο, πλωτό, εναέριο) δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν εκδρομές ή περιηγήσεις εκτελούνται με Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης (ΔΧΤΛ), ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 711/1977 «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων».

Προκειμένου να γίνονται ορθά οι σχετικοί έλεγχοι, για την εγκύκλιο έχουν ενημερωθεί όλες οι Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, όλες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού και η Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Previous Article Ο ΗΑΤΤΑ στηρίζει τις τουριστικές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου στην έκθεση ΤΑΞΙΔΙ 2019
Next Article Μόνο από τουριστικά γραφεία οι σχολικές εκδρομές 

RELATED ARTICLES