ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ Αρ.1969/29.032024 με τίτλο «Θερινό Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους, έτους 2024» στο οποίο περιλαμβάνεται παράρτημα / πίνακας με τα ωράρια αλλά και οι λεπτομέρειες για τις ημέρες αργίας.

Previous Article Με επιτυχία διεξήχθη η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΗΑΤΤΑ
Next Article Μουσεία & Αρχαιολογικοί Χώροι Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής

RELATED ARTICLES