ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το ΦΕΚ B’  1796   με τίτλο «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»»  με το οποίο ορίζονται τα κριτήρια ένταξης για τους μήνες Απρίλιο- Μάιο -Ιούνιο 2021 .

Previous Article Συνάντηση μελών της FedHATTA: Ανάγκη για άμεση ανακοίνωση ορθολογικών πρωτοκόλλων στον οργανωμένο τουρισμό
Next Article Νέα Κ.Υ.Α.: Ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων/εργοδοτών

RELATED ARTICLES