ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Μέτρα προστασίας από τον
Covid-19 για το χρονικό διάστημα 31/5 – 7/6/2021

Στην νέα Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/29.05.2021 (ΦΕΚ Β 2233) προβλέπονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

Γενικά, δεν αλλάζει κάτι -παρά τις προσπάθειές μας για το αντίθετο- σε όσα ίσχυαν μέχρι τώρα όσον αφορά τις πληρότητες σε τουριστικά λεωφορεία και mini van, τους αριθμούς των ατόμων στα γκρουπ για τις ομαδικές ξεναγήσεις σε μουσεία και ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους, τα πρωτόκολλα για τις μεταφορές κλπ.

Κάτι που αλλάζει είναι ότι το ποσοστό υποχρεωτικής τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώνεται πλέον στο 20%.


Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα για το χρονικό διάστημα 31/5 – 7/6/2021

Η νέα Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33508/29.05.2021 (ΦΕΚ Β 2234) περιέχει τις προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 έως και τις 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00.

Οι διατάξεις της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α. δεν διαφέρουν σοβαρά από ό,τι ισχύει σήμερα όσον αφορά την είσοδο ταξιδιωτών στη χώρα μας.

Προστέθηκε μία χώρα, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στις χώρες που εξαιρούνται από την γενική απαγόρευση εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ παγιώνεται η ελληνική γλώσσα ως αποδεκτή γλώσσα για κάθε πιστοποιητικό σχετικό με τον Covid-19, που χρησιμεύει για την είσοδο ταξιδιωτών στην Ελλάδα.


Επιδότηση παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 
κατά τους μήνες Απρίλιο – Δεκέμβριο 2020

Με την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 504/29.05.2021 (ΦΕΚ Β 2236) καθορίζεται η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα προβλεπόμενα συνοδευτικά στοιχεία μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 17 Ιουνίου 2021.

Με νεώτερη Κ.Υ.Α., μετά την ως άνω προθεσμία, θα προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, οι περαιτέρω λεπτομέρειες για τη μορφή της ενίσχυσης, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης της ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.


Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων 
ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών

Με την Κ.Υ.Α υπ’ αρ. 33332/28.05.2021 (ΦΕΚ Β 2229) παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 31.05.2021, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες που προβλέπονται στην ίδια την Κ.Υ.Α.

Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα
τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Στην συγκεκριμένη Κ.Υ.Α. προβλέπονται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην ευεργετική αυτή ρύθμιση.

Previous Article 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΔ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Next Article Αναστολές εργασίας τον Ιούνιο

RELATED ARTICLES