ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μέτρα προστασίας κατά Covid-19 από 30/12/2021 έως 17/01/2022
Η  Κ.Υ.Α. υπ’ αρ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021  (ΦΕΚ Β 6290) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ από την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 746/08.01.2022 (ΦΕΚ Β 32), για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα σημεία που αλλάζουν (σελίδες 273 έως 275 της Κ.Υ.Α.):

  • Από την 1η.2.2022, χωρίς ηλικιακό περιορισμό, όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.
  • Η χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού, στην περίπτωση νόσησης φυσικού προσώπου πλήρως εμβολιασμένου, δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα.
  • Ειδικά για τους πλήρως εμβολιασμένους, το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται (εκτός της περίπτωσης ελέγχου με τη μέθοδο PCR, 14 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο) και μετά από θετικό έλεγχο με rapid test.
  • Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση rapid test. 

 


 

Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα για το χρονικό διάστημα 10 – 24/01/2022
Στην Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 745/08.01.2022 (ΦΕΚ Β 25) περιλαμβάνονται οι «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» για το χρονικό διάστημα από τις 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τις 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

Τα διαφορετικά σημεία:

  • Αφαιρέθηκε η παράγραφος που προέβλεπε τις πρόσθετες προϋποθέσεις για την είσοδο στη χώρα ειδικά των ταξιδιωτών που προέρχονταν από συγκεκριμένα κράτη της Αφρικής.
  • Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για πέντε (5) ημέρες στις περιπτώσεις ανίχνευσής τους ως θετικών στον κορωνοϊό COVID-19. Ο προσωρινός περιορισμός αρχίζει από την επόμενη ημέρα της θετικής διάγνωσής τους. Μετά την πάροδο των πέντε (5) ημερών και εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα έχουν βελτιωθεί, με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για είκοσι τέσσερις (24) ώρες χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών, λήγει ο προσωρινός περιορισμός. Εάν ο πυρετός συνεχίζει μετά την πάροδο των πέντε (5) ημερών, παρατείνεται ο προσωρινός περιορισμός μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να φέρουν μάσκα μόνο υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη) για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες από τη λήξη του περιορισμού.
  • Τα ως άνω πρόσωπα, που είναι συνοδοί επιβεβαιωμένων κρουσμάτων (στενές επαφές), αν δεν επιστρέψουν στη χώρα τους υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σχετικά από την Κ.Υ.Α., αλλά παραμείνουν στην Ελλάδα, εφόσον δεν έχουν εμβολιασθεί ή έχουν εμβολιασθεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, χωρίς αναμνηστική δόση ή δεν έχουν νοσήσει τις τελευταίες ενενήντα (90) ημέρες, υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για πέντε (5) ημέρες από την τελευταία τους επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα, και υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR ή έλεγχο με τη χρήση rapid test την τελευταία ημέρα του προσωρινού περιορισμού τους.Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να φέρουν μάσκα μόνο υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη) για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες από τη λήξη του περιορισμού.

    Εφόσον οι συνοδοί επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, που παραμένουν στη Χώρα μας, έχουν εμβολιασθεί και με αναμνηστική δόση ή έχουν εμβολιασθεί και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, ή έχουν νοσήσει τις τελευταίες ενενήντα (90) ημέρες, δεν υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, αλλά φέρουν υποχρεωτικά μάσκα μόνο υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη) για δέκα (10) ημέρες και υπόκεινται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR ή έλεγχο με τη χρήση rapid test την πέμπτη (5η) ημέρα από την έκθεσή τους. Αν τα εν λόγω πρόσωπα ανιχνευθούν θετικά στον κορωνοϊό COVID-19, υπόκεινται στις ρυθμίσεις της παρ. 7 του συγκεκριμένου άρθρου της Κ.Υ.Α σχετικά με τον κατ’ οίκον περιορισμό.

Previous Article Επιτακτική ανάγκη για μέτρα στήριξης στον κλάδο των τουριστικών γραφείων
Next Article Σημαντικό: Λειτουργία του π. ΤΑΝΤΠ

RELATED ARTICLES