Με την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590/30.07.2022 (ΦΕΚ Β 4088) παρατείνεται η ισχύς της Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/23.07.2022 (ΦΕΚ Β 3891), για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, όπως ακριβώς έχει, από τη λήξη της τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

Previous Article Αναστέλλονται τα αξιόγραφα των τουριστικών γραφείων που δραστηριοποιούνται σε Ρωσία-Ουκρανία
Next Article Μέτρα προστασίας κατά του Covid-19 για το διάστημα 01 - 09/09/2022

RELATED ARTICLES