ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα για το χρονικό διάστημα 12 – 19/8/2021

Στην Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 5028511.08.2021 (ΦΕΚ Β 3712) περιλαμβάνονται οι «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» για το χρονικό διάστημα από τις 12 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00 έως και τις 19 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00.

Χωρίς διαφοροποιήσεις από ό,τι ίσχυε προηγουμένως.


Μέτρα προστασίας από τον Covid-19 για το χρονικό διάστημα 16 – 23/8/2021

Στην  Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ Β 3793) προβλέπονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.

Επίσης χωρίς εμφανείς διαφοροποιήσεις από τα ήδη γνωστά

Previous Article Αναστολές Αυγούστου
Next Article Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα για το χρονικό διάστημα 27/8 - 3/9/2021

RELATED ARTICLES