ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στην νέα  Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/24.10.2021  (ΦΕΚ Β 4919) προβλέπονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.

Η Κ.Υ.Α αυτή περιέχει έναν Πίνακα Α. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, όπου προβλέπονται υποχρεωτικά:

  • η χρήση προστατευτικής μάσκας α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της ίδιας Κ.Υ.Α., με τις ήδη γνωστές εξαιρέσεις,
  • η τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της ίδιας Κ.Υ.Α.,
  • η τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.
  • η υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου,
  • ο εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Τα συγκεκριμένα μέτρα ισχύουν πλέον σε όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων και συμπληρώνονται από τυχόν επιπλέον διατάξεις στις παραγράφους της Κ.Υ.Α. για την καθεμία από αυτές.

Στο άρθρο 9 της ως άνω Κ.Υ.Α. προβλέπονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και τους διαγνωστικούς ελέγχους PCR, rapid και self-test κατά του κορωνοϊού Covid-19.

Previous Article Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα για το χρονικό διάστημα 22 - 29/10/2021
Next Article Η Ιορδανία ιδανικός προορισμός για Έλληνες με  ενδιαφέρον για θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό

RELATED ARTICLES