ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στην  Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/27.08.2021 (ΦΕΚ Β 3958) προβλέπονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 επιτρέπεται η διεξαγωγή εμπορικών εκθέσεων, με τους κανόνες λειτουργίας που προβλέπονται στο σημείο 26 της ως άνω Κ.Υ.Α.

Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν εμφανείς διαφοροποιήσεις από τα ήδη γνωστά.

Previous Article Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα για το χρονικό διάστημα 27/8 - 3/9/2021
Next Article Νέες ΚΥΑ - COVID 19

RELATED ARTICLES