ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Στην Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/09.07.2021 (ΦΕΚ Β 3066) προβλέπονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

Σε ό,τι αφορά τα τουριστικά γραφεία και το έργο τους, δεν υπάρχουν διαφορές από ό,τι ισχύει σήμερα.

Previous Article Ετήσιες άδειες εργαζομένων
Next Article Συνεχίζονται οι ενέργειες για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού - Εν αναμονή για Ευρωπαϊκή στήριξη των τουριστικών γραφείων

RELATED ARTICLES