ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στην νέα Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18.06.2021 (ΦΕΚ Β 2660) προβλέπονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

Σε ό,τι αφορά τα τουριστικά γραφεία, δεν αλλάζει κάτι σε όσα είναι ήδη γνωστά και εφαρμόζονται.

Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα για το χρονικό διάστημα 19-28.06.2021

Παραθέτουμε και το ΦΕΚ Β 2661, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.38199/18.06.2021 σχετικά με το ως άνω θέμα, για την οποία σας έχουμε ήδη ενημερώσει την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.

Previous Article Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα για το χρονικό διάστημα 19-28.06.2021
Next Article Νόμος για Εργασιακά- Κυριότερα σημεία και στήριξη επιχειρήσεων

RELATED ARTICLES