ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η νέα Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 6632/21.04.2021 (ΦΕΚ Β 1632), η οποία αντικαθιστά την Κ.Υ.Α. 1881/29.05.2020 «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε και ίσχυσε, περιλαμβάνει τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν στο εξής για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Η ισχύς της νέας Κ.Υ.Α. λήγει στις 31.05.2022.

Previous Article Τουρισμός 2021: Κατώτερη των περιστάσεων για δεύτερη συνεχή χρονιά η κυβέρνηση
Next Article Αιτήματα του κλάδου των τουριστικών γραφείων για την οικονομική στήριξή τους

RELATED ARTICLES