ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ με τις αριθ. 280/14/22-3-2018  και 471/27/11-6-2018 και αποφάσεις του (ΑΔΑ: Ψ5ΖΨ465ΧΠΙ-ΙΨΕ και ΑΔΑ: 7Τ82465ΧΠΙ-Μ12 αντίστοιχα, ενέκρινε τη φιλοξενία σε κατασκηνώσεις μεταξύ άλλων και των παιδιών των υπαλλήλων, συνταξιούχων και ασφαλισμένων του τ. ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ (Β΄Περ.Δ/νση Μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών Κεντρικού Τομέα ΕΦΚΑ), κατά την Α΄, Β΄ και  Γ΄ κατασκηνωτική περίοδο έτους 2018 για διάστημα, κατά ανώτατο όριο, 22 ημερών.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις:

–    Από  12-6-2018 έως 14-6-2018 αποκλειστικά για την Α΄κατασκηνωτική περίοδο

–    Από 18-6-2018 έως 29-6-2018 για τις Β΄ και Γ΄ κατασκηνωτικές περιόδους

Πληροφοριακό έντυπο

Αίτηση Συμμετοχής

Θέσεις ανά Κατασκήνωση

Κάρτα Κατασκηνωτή

Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης

Previous Article Ρεκόρ κύκλου εργασιών στα τουριστικά γραφεία - Ζητούμενο η πάταξη της παραοικονομίας στον τουρισμό
Next Article Η FedHATTA υποστηρίζει τη συνεργασία Ελλάδας - Ρωσίας στον τουρισμό

RELATED ARTICLES