ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με τροπολογία στο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες, 29.07.2020, προβλέφθηκαν μέτρα στήριξης των ΚΤΕΛ Α.Ε., της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., καθώς και των τουριστικών γραφείων και των τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης.

Συγκεκριμένα, προβλέφθηκε η χορήγηση έκτακτης επιδότησης στις ΚΤΕΛ Α.Ε, στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στα τουριστικά γραφεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, ως αποζημίωση για την απαγόρευση πλήρωσης του συνόλου των θέσεων επιβατών που διαθέτουν τα μέσα μεταφοράς αυτών, προς περιορισμό της διασποράς του Covid-19.

Η έκτακτη επιδότηση, η οποία λαμβάνει τη μορφή χρηματικού ποσού, χορηγείται τουλάχιστον για το διάστημα από την έκδοση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 37992 κοινής υπουργικής απόφασης (εκδόθηκε στις 17/6/2020 με ισχύ από 31/5), ως αποζημίωση για τον αριθμό των θέσεων που εκ του νόμου παραμένουν ή παρέμειναν κενές, λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

Το ύψος του ποσού, η μέγιστη διάρκεια και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της ως άνω έκτακτης επιδότησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.

Επιπλέον, αναμένεται άμεσα η επέκταση του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», με την συμμετοχή και των τουριστικών γραφείων, που δεν συμμετείχαν προηγουμένως σε αυτό.

Previous Article Covid-19: Υποχρέωση χρήσης μάσκας από σήμερα 29/07
Next Article COVID-19: ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

RELATED ARTICLES