ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Όπως γνωρίζετε, από την 01/01/2017, όλοι οι εργαζόμενοι είτε ως μισθωτοί είτε ως μη μισθωτοί πλέον ασφαλίζονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. (Ν. 4387/2016)
Όσον αφορά τους μη μισθωτούς (ελεύθεροι επαγγελματίες*), καταργούνται οι ασφαλιστικές κατηγορίες-κλάσεις και πλέον βάση υπολογισμού των εισφορών αποτελεί το πραγματικό εισόδημα (Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα που προέρχεται από δραστηριότητα ή ιδιότητα που δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση – Επιχειρηματική δραστηριότητα, Αγροτική δραστηριότητα και μισθωτή εργασία).  Δείτε εδώ τη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο.

Όσοι από εσάς παρακολουθήσατε την ημερίδα που διοργάνωσε η FEDHATTA στις 07/12/16, έχετε ήδη ενημερωθεί για τις αλλαγές που προκύπτουν με την ίδρυση του ΕΦΚΑ.

Η ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ιδρυμάτων στον ΕΦΚΑ αποτελεί ένα τεράστιο εγχείρημα που προκαλεί πάρα πολλές αλλαγές για όλους τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους και ενώ η λειτουργία του έχει ήδη ξεκινήσει, απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την πλήρη  και ομαλή λειτουργία του, ενώ αναμένεται η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων οι οποίες θα καλύψουν τις ιδιαιτερότητες όλων των κατηγοριών ασφαλισμένων.

Όλες οι εγκύκλιοι δημοσιεύονται εδώ: http://www.efka.gov.gr/_memos/home.cfm

Καθώς ο υπολογισμός των μηνιαίων εισφορών πλέον γίνεται με βάση το φορολογητέο εισόδημα των ασφαλισμένων και το τελικό ποσό εισφορών διαφέρει μεταξύ των ασφαλισμένων, σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε στο λογιστή σας που έχει πλήρη εικόνα της φορολογικής σας κατάστασης και μπορεί να σας ενημερώσει υπεύθυνα.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους του κλάδου μας, που έχουν ταλαιπωρηθεί εξαιρετικά από τη δυσλειτουργία που παρουσίαζε το ΤΑΝΠΥ τα τελευταία χρόνια, η ίδρυση του ΕΦΚΑ παρουσιάζει πλεονεκτήματα, καθώς ομαλοποιούνται οι περιπτώσεις διπλής ασφάλισης,  οι μηνιαίες εισφορές πλέον υπολογίζονται με βάση το ασφαλιστέο εισόδημα διαιρούμενο δια 12 και βέβαια επωφελούνται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πρόκειται να λειτουργήσουν δίνοντας τη δυνατότητα εξ’ αποστάσεως επίλυσης θεμάτων αλλά και από το γεγονός ότι πλέον εξυπηρετούνται από πολλά ασφαλιστικά κέντρα σε όλη τη χώρα.

Η Ομοσπονδία και ο Σύνδεσμος έχουν αναπτύξει μια πολύ καλή συνεργασία με στελέχη του φορέα και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε την πρέπουσα υποστήριξη στα θέματα που αφορούν τον κλάδο μας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την λειτουργία του Φορέα και για την ασφάλισή σας στην ιστοσελίδα: www.efka.gov.gr

* Ελεύθεροι επαγγελματίες, υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016, θεωρούνται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (και επομένως και των ενταχθέντων σε αυτόν Ταμείων) ανεξάρτητα του χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση.
Στους ελεύθερους επαγγελματίες περιλαμβάνονται: – τα μέλη ή μέτοχοι οργανισμών, κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών, πλην ανωνύμων και ΙΚΕ, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, – τα μέλη του ΔΣ των ΑΕ με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική ή εμπορική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια, εφόσον είναι μέτοχοι με ποσοστό 3% τουλάχιστον – οι μέτοχοι των ΑΕ, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων με κόμιστρο, με ΔΧ αυτοκίνητα, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών και – οι διαχειριστές των ΙΚΕ, καθώς και ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ. – Οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΑΝΠΥ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα – Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι οποίοι, σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 39 (όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ. 6β του ν.4393/2016), κρίνονται ως μη μισθωτοί.

Previous Article Τροποποιήσεις στην Υπουργική Απόφαση για τις Σχολικές Εκδρομές
Next Article Ο κ. Νικόλας Κελαϊδίτης στην ΕΡΤ 20-01-2017

RELATED ARTICLES