ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με την υπ’ αρ. Α 1214/28.09.2020 Υπουργική Απόφαση προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του Covid-19 που, σύμφωνα με το  άρθρο 3 του Ν. 4722/15.09.2020, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.

Θα βρείτε την απόφαση εδώ

Previous Article Συνάντηση Ευρωπαϊκών Τουριστικών Γραφείων και Tour Operator Στην Αθήνα 8 και 9 Οκτωβρίου 2020
Next Article COVID-19-Εργασιακά: Αίτημα για παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τις καταβολές επιδομάτων

RELATED ARTICLES