ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σας κοινοποιούμε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ και αφορούν και τα τουριστικά γραφεία:

Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 1/04.01.2021 (ΦΕΚ Β 7) : Προβλέπει τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής, για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του Covid-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020.

Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. οικ. 47/9/04.01.2021 (ΦΕΚ Β 4) :  Προβλέπει την επέκταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών, για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του Covid-19. Στην Κ.Υ.Α. περιλαμβάνονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων, τις οποίες αφορά το μέτρο.

Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 54462/1611/31.12.2020 (ΦΕΚ Β 5892) : Προσθέτει άρθρο στην υπ’ αρ. 23103/478/2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (ΦΕΚ Β 2274), η οποία αφορά το επίδομα άδειας των εργαζόμενων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Previous Article Το 2021 φέρνει μαζί του την ελπίδα επιστροφής του τουρισμού
Next Article Η επανεκκίνηση του τουρισμού περνά από τα τουριστικά γραφεία

RELATED ARTICLES