ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Χριστός Ανέστη,

Η επικοινωνία αφορά την ενημέρωσή σας για την χρήση των vouchers έναντι των refunds μετά την έκδοση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία νομιμοποιεί την χρήση της για τις Ελληνικές αεροπορικές εταιρίες.

Παρατηρήσεις

 • Στην Ευρωπαϊκή Ενωση δεν υπάρχει καμία αλλαγή στα όσα προβλέπει το Air Passenger Rights Regulation 261/2004 σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής δικαιούται refund και όχι voucher. Συνεπώς η χρήση voucher είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να συναινέσει ο καταναλωτής ο οποίος έχει δικαίωμα να το αρνηθεί.
 • Για τις ΗΠΑ το DOT (Department of Transportation) έχει ενημερώσει τις αεροπορικές εταιρείες ότι θα πρέπει να προχωρούν σε refunds και όχι να δίνουν vouchers.
 • Σύμφωνα με τα resolutions της IATA, τα refunds θα πρέπει να γίνονται με τον ίδιο τρόπο-μέσο με τον οποίο έγιναν οι κρατήσεις και η πληρωμή των εισιτήριων.
 • Παρά τoυς διεθνής κανονισμούς, η πραγματικότητα είναι ότι οι αεροπορικές χειρίζονται την κατάσταση, ξεπερνώντας τους κανονισμούς και εφαρμόζοντας πρακτικές που υιοθετούν οι ίδιες σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
 • Η ECTAA σε επικοινωνία της με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θέσει προϋποθέσεις για την χρήση vouchers , με κυριότερη την αίρεση να υπάρχει κρατική εγγύηση για τα vouchers σε περίπτωση πτώχευσης αεροπορικών εταιρειών.

Για την Ελλάδα,

Μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, νομιμοποιείται η χρήση vouchers αλλά η γενική και οριζόντια χρήση voucher  για κάθε κατηγορίας επιβάτη δημιουργεί τα εξής προβλήματα:

 1. Στο corporate travel, incentives travel, διοργάνωση συνεδρίων ή events o επιβάτης δεν είναι αυτός που πληρώνει το εισιτήριο. Το πληρώνει η εταιρεία του μέσω του τουριστικού γραφείου που συνεργάζεται.
 2. Η απόφαση για το πότε θα ταξιδεύσει δεν λαμβάνεται από τον επιβάτη αλλά καθορίζεται από τις ανάγκες της εταιρείας που εργάζεται.
 3. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θα ξαναδημιουργηθεί ανάγκη να ταξιδεύσει ο ίδιος επιβάτης (λύση συνεργασίας, ακύρωση εκδηλώσεων κλπ). Πώς λοιπόν θα δικαιούται υπηρεσία μέσω voucher, για υπηρεσία που δεν έχει πληρώσει.
 4. Σε περίπτωση που το εισιτήριο δεν χρησιμοποιηθεί και γίνει πίστωση του refund σε 18 μήνες, η χρηματοδότηση του θα γίνει στην πράξη από το τουριστικό γραφείο δεδομένου ότι οι πλειονότητα των κρατήσεων αυτής της κατηγορίας δίνονται «επί πιστώσει».

Παρούσα κατάσταση

 1. Έχουμε επικοινωνήσει τους προβληματισμούς μας στις αεροπορικές εταιρείες και στην κυβέρνηση και αναμένουμε απαντήσεις.
 2. Για τις άλλες Ευρωπαϊκές εταιρείες, κινούμαστε μέσω της ECTAA.

Αντιλαμβανόμεθα και συμμεριζόμαστε την κατάσταση που ωθεί στην λήψη των αποφάσεων αλλά τονίζουμε προς όλους τους εμπλεκόμενους ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, εκτός από τις αεροπορικές εταιρίες ανάγκη στήριξης έχουν και τα τουριστικά γραφεία.

Previous Article Συμμετοχή των τουριστικών γραφείων σε όλα τα μέτρα στήριξης
Next Article ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

RELATED ARTICLES