ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, στη συνέχεια επίμονων και συντονισμένων ενεργειών από την πλευρά της Ομοσπονδίας μας για το θέμα, ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Οικονομικών για την επικείμενη επίλυση του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, όσον αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από επιδοτήσεις για πιστωτικές κάρτες από τα τουριστικά γραφεία.

Τα τουριστικά γραφεία που αντιμετώπισαν το συγκεκριμένο πρόβλημα θα λάβουν εντός των επόμενων ημερών επιστολές σχετικά με την διευθέτησή του.
Σημειώνουμε ότι η επιστροφή των συγκεκριμένων χρημάτων θα πραγματοποιηθεί μέχρι 31.03.2023, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

Previous Article Επίλυση τεχνικού προβλήματος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ   
Next Article Παράταση ισχύος του ορίου ηλικίας των Τουριστικών Λεωφορείων

RELATED ARTICLES