ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σας ενημερώνουμε για δύο νέες Αποφάσεις γενικότερου ενδιαφέροντος:

  1. Με την Απόφαση υπ’ αρ. Α.1043/01.03.2021 (ΦΕΚ Β 803) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή της «Δήλωσης Covid» μηνός Ιανουαρίου, από τους εκμισθωτές, μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2021.
    Παρατείνεται επίσης η προθεσμία για την αποδοχή της «Δήλωσης Covid» από τους μισθωτές, για τον μήνα Ιανουάριο, μέχρι και τις 16 Μαρτίου 2021. 
  2. Με την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 232/01.03.2021 (ΦΕΚ Β 804), καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021.
Previous Article Άρθρα του νέου Ν. 4781/2021 (ΦΕΚ Α 31/28.02.2021) που ενδιαφέρουν και τα τουριστικά γραφεία
Next Article Nέες Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν και τα τουριστικά γραφεία

RELATED ARTICLES