ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

1. Δώρο Χριστουγέννων 
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε (επιτέλους) το ΦΕΚ Β 5515/16.12.2020  το οποίο καθορίζει τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 των εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή το 2020 ή στο πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

Περιληπτικά:

«..οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19….καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων που αναλογεί στις ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2020 έως 31.12.2020»

  • Εργαζόμενοι σε αναστολή
    Στην περίπτωση  που οι εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε αναστολή, το ποσό  του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του αντίστοιχου διαστήματος. Η καταβολή της ως άνω αναλογίας πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δια του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και καταβάλλεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων.
  • Εργαζόμενοι στο “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
    Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, , καταβάλλεται από αυτούς.Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων.

    Τέλος στο άρθρο 4 προσδιορίζεται η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων έτους 2020 για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί και για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

2. Στο ίδιο ΦΕΚ προσδιορίζεται και η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Previous Article Έκπτωση ενοικίου 80% και για τα τουριστικά γραφεία
Next Article Συνάντηση των εκπροσώπων φορέων τουριστικών γραφείων, εργαζομένων & ξεναγών με την ηγεσία του Υπ. Τουρισμού

RELATED ARTICLES