ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μετά από ερωτήματα σχετικά με την υποχρεωτική διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα τερματικά POS, σας κοινοποιούμε εγκύκλιο της ΑΑΔΕ,  με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διασύνδεση των τερματικών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS) που διαθέτουν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 με τα ταμειακά τους συστήματα και τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ βάσει του άρθρου 17 ν. 5104/2024 ΚΦΔ.

Με την εγκύκλιο αυτή διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με τη διασύνδεση των Μέσων Πληρωμών που διαθέτουν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 με τα ταμειακά τους συστήματα και την ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα για τις υπόχρεες οντότητες, το εύρος των συναλλαγών και τις εξαιρέσεις από την εν λόγω υποχρέωση.

Δείτε εδώ την Εγκύκλιο 2044/2024

Υπενθυμίζουμε πως τα τουριστικά γραφεία, με βάση την εγκύκλιο 1002/2014, δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ (ταμιακής μηχανής).

Παρακαλούμε να μελετήσετε την εγκύκλιο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας δώσει o λογιστής σας.

Previous Article Παρουσίαση Καππαδοκίας στην Αθήνα
Next Article Μουσείο Ακρόπολης - Νέα τιμολογιακή πολιτική από την 01/11/2024

RELATED ARTICLES