ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σε συνέχεια της σημερινής σας ενημέρωσης σχετικά με τα νέα κριτήρια επιλεξιμότητας των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον Μάρτιο, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε σχετική κοινή, διευκρινιστική ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η ανακοίνωση ήταν προϊόν έντονων αντιδράσεων και της Ομοσπονδίας μας, η οποία άμεσα απέστειλε κατεπείγουσα επιστολή στους αρμόδιους Υπουργούς, τονίζοντας τα προβλήματα που υπήρχαν στην ΚΥΑ, ειδικά για τα τουριστικά γραφεία.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Β. Όσες επιχειρήσεις/εργοδότες είναι πληττόμενες, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για τον Μάρτιο 2021.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που:

i) Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και,
ii) ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και επιπλέον
iii) δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020,
για να είναι επιλέξιμες και να μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις των εργαζομένων τους, πρέπει:

α) να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και

β) να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που τηρεί η ΑΑΔΕ.»

Previous Article Προβλήματα με Αναστολές Μαρτίου και «Συνεργασία» Ιαν. - Φεβρ. 2021
Next Article Τροποποίηση στο “Συνεργασία”

RELATED ARTICLES