ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σε συνέχεια των ενημερώσεών σας για τα μέτρα που λαμβάνονται από την πολιτεία για την στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων, σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζουμε την προσπάθεια να υπάρξουν εξειδικευμένα μέτρα για τα τουριστικά γραφεία / ιδιοκτήτες τουριστικών  λεωφορείων και διοργανωτών εκδρομών, δεδομένου ότι ο κλάδος μας, βάσει των ιδιαιτεροτήτων του, αλλά και της μεγάλης πτώσης τζίρου που έχει υποστεί, πρέπει να στηριχθεί με συγκεκριμένα μέτρα.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

  1. Οικονομική στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του 2,5% του τζίρου, μέσω ΕΣΠΑ, δεν θα μπορέσει να απορροφηθεί από την πλειοψηφία, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου και των κριτηρίων που ορίζει το πρόγραμμα. Διεκδικούμε κατώτατο όριο οικονομικής στήριξης για τις μικρές και πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις του κλάδου, στην πλειοψηφία τους ατομικές και προσωπικές εταιρείες, οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν αφεθεί χωρίς καμία στήριξη και κινδυνεύει η επιβίωσή τους.
  1. Συνέχιση των αναστολών συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στα τουριστικά γραφεία, τουλάχιστον έως 31/12/2021 και βέβαια να  υπάρχει  δυνατότητα να ανακαλείται ο εργαζόμενος από την αναστολή και να επανεντάσσεται σε αυτήν, ανάλογα με τις αντικειμενικές ανάγκες της επιχείρησης, που θα είναι εξαιρετικά ιδιαίτερες κατά την φετινή τουριστική περίοδο.
  1. Παράταση του “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, τουλάχιστον έως 31/12/21,  με παράλληλη παράταση της κάλυψης του συνόλου των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, αλλαγή των κριτηρίων  ένταξης ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στον μηχανισμό εποχικοί (χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης) εργαζόμενοι στα τουριστικά γραφεία (επιχειρήσεις 12μηνης λειτουργίας), χωρίς την προϋπόθεση να είναι ήδη μισθωτοί.
  1. Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων
    Να ενταχθεί και ο κλάδος των τουριστικών γραφείων (12μηνης λειτουργίας), όπως είναι δίκαιο και το έχουμε ζητήσει από την αρχή, στις διατάξεις για την Επιδότηση των Εργοδοτικών  Ασφαλιστικών Εισφορών, όπως ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα από την 01.09.2020.
  1. Μη καταβολή μισθωμάτων
    Να παραταθεί το ευνοϊκό μέτρο της μη καταβολής μισθώματος για τις επιχειρήσεις των τουριστικών γραφείων τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2021.
Previous Article Νόμος για Εργασιακά- Κυριότερα σημεία και στήριξη επιχειρήσεων
Next Article Ενημέρωση, νέες ΚΥΑ

RELATED ARTICLES