ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών, φέρνει ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία  Προσωπικών Δεδομένων ο οποίος θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ στις 25 Μαΐου 2018 και προβλέπει  πρόστιμα που μπορεί να φθάσουν σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Ο κανονισμός GDPR καθιερώνει ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυστηροποιεί το καθεστώς για την προστασία τους σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες αλλαγές που εισάγει στο περιβάλλον των επιχειρήσεων, είναι η τοποθέτηση υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ενώ καθιστά απαραίτητη την εκπαίδευση του προσωπικού σε ζητήματα και πρακτικές ασφάλειας και εχεμύθειας στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά και εγκαίρως να προβούν σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους, προκειμένου να διασφαλίσουν ζητήματα όπως η προώθηση των προσωπικών δεδομένων (τα οποία συλλέγουν στη βάση της εμπορικής σύμβασης) σε τρίτους, ο βαθμός ασφάλειας των συστημάτων που διαθέτουν για τυχόν διαρροή προσωπικών δεδομένων και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό περιστατικό διαρροής.

Η FedHATTA, ως κορυφαίος θεσμικός φορέας στον ελληνικό τουρισμό, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα ελληνικά τουριστικά γραφεία για τη συμμετοχή τους στα εξειδικευμένα προγράμματα της, τα οποία θα εμπεριέχουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ολοκληρωμένες τεχνικές, νομικές και οργανωτικές λύσεις συμμόρφωσης προς τον GDPR, σε χαμηλό κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες

Previous Article Έκτακτη Ενημέρωση για Έλληνες πολίτες που ταξιδεύουν στην Ιταλία
Next Article Υπό την αιγίδα της FedHATTA το πρώτο ελληνικό Roadshow στις ΗΠΑ

RELATED ARTICLES