Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 757/25.02.2021 της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» η υπ’ αρ. 24101/25.02.2021 Υπουργική Απόφαση με την Πρόσκληση για τον Β’ Κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID- 19.

Στην Απόφαση και στην ίδια την Πρόσκληση περιγράφονται αναλυτικά η διαδικασία για την υποβολή της σχετικής αίτησης, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιλέξιμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη δυνατότητα.

Previous Article Μια «αλλιώτικη» ημέρα του Ξεναγού
Next Article Μόνο έτσι θα διασωθεί ο ελληνικός τουρισμός το 2021 – 4 άξονες δράσης ως προϋπόθεση της επιτυχίας

RELATED ARTICLES