ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων κατά την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα, παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 30/06/2023, χωρίς την επιβολή αντίστοιχων κυρώσεων, με το Γενικό έγγραφο 270568/31.05.2023, η προθεσμία:

υποβολής των Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2023 (01/2023, 02/2023, 03/2023 και 04/2023), που αφορούν ασφάλιση ξεναγών, με χρήση μαγνητικού μέσου, στην Τοπική Διεύθυνση του e-Ε.Φ.Κ.Α., που υπάγεται η έδρα των εργοδοτών τους (ξεναγοί με παροχή εξαρτημένης εργασίας) ή η κατοικία τους (αυτοτελώς απασχολούμενοι ξεναγοί) και

καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (01/2023, 02/2023, 03/2023 και 04/2023) με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).

Previous Article Συνάντηση με Μ. Τσακαλάκη για το συμβούλιο ECTAA στην Κρήτη
Next Article Μουσεία & Αρχαιολογικοί Χώροι Αναθεώρηση Όρων & Προϋποθέσεων του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων

RELATED ARTICLES