ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σύμφωνα με σημερινή Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι επιχειρήσεις – εργοδότες με ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύοντα, με τα μεγαλύτερα έσοδα κατά το έτος 2019) που βρίσκεται στο Παράρτημα Β της ίδιας Απόφασης [συμπεριλαμβάνονται τα τουριστικά γραφεία], μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021, εφόσον είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους μεγαλύτερη ή ίση με 70% την περίοδο από 1 η Απριλίου 2020 έως 31 η Μαρτίου 2021 σε σχέση με την περίοδο από 1 η Απριλίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2020, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 30/6/2021. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι αντίστοιχες δηλώσεις ΦΠΑ των ανωτέρω περιόδων αναφοράς.

Σε αναστολή μπορούν να τεθούν οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που είχαν προσληφθεί έως και την 31 η .3.2021

Ειδικά για τις επιχειρήσεις του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που επιθυμούν να εντάξουν εποχικά εργαζόμενους, χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, στο «Ανοιχτό  πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», σύμφωνα με το άρθρο 129 του ν.4808/2021, θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Previous Article Ν. Κελαϊδίτης: Μεγάλες προοπτικές για τον τουρισμό υγείας/ευεξίας στην Ελλάδα μετά την πανδημία – Η συμβολή των τουριστικών γραφείων
Next Article Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», μέχρι τις 30.09.2021

RELATED ARTICLES